Hãy dang rộng đôi chân của bạn và sửa chữa sai lầm